Contributie

De contributie bedraagt €72.50 per kind, per seizoen (schooljaar). 

U dient € 72.50 bij aanvang van het seizoen overmaken op NL57RBRB0940782219 t.n.v. St. Jeugd ontspannings club, o.v.v. naam kind. U dient uiterlijk 1 november van het lopende seizoen betaald te hebben.

Mocht het ineens betalen van de contributie voor u een probleem vormen of redt u het niet om binnen de gestelde termijn te betalen, neem dan contact op met Maaike Wolters (penningmeester) via maaikewolters_[at]_gmail_[dot]_com of 06-44054139. In overleg kunnen er dan afwijkende afspraken worden gemaakt, zoals het betalen in termijnen.

Wordt uw kind lid gedurende het lopende seizoen, dan gelden de volgende regels:

Voor 1 januari lid geworden? Dan is de volledige contributie verschuldigd.
Contributie binnen een maand na aanvang overmaken op NL57RBRB0940782219 tnv St Jeugd ontspannings club, ovv naam kind.

Na 1 januari lid geworden? Dan is een contributie verschuldigd van 7 euro per maand tot en met juni.
Contributie binnen een maand na aanvang overmaken op NL57RBRB0940782219 tnv St Jeugd ontspannings club, ovv naam kind.

De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum dat uw kind voor het eerst naar een groepsavond is gekomen.

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen in Roerdalen. Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Deze kinderen zijn vaak niet in staat om mee te kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Vooral wanneer bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten (veel) geld kosten kunnen zij vaak niet meedoen. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen dan voor ondersteuning een beroep doen op hulp van een lokale ‘Stichting Leergeld’. Het inkomen van de ouders dient wel aantoonbaar beneden 120% van het bijstandsniveau te liggen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Wat sport en cultuur betreft gaat dit in goede samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Hoe dient u een aanvraag in?

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch contact opnemen met Leergeld Roermond e.o. of u kunt een formulier invullen via de site en naar ons toesturen.
https://www.leergeld.nl/roermondeo/doe-een-aanvraag/

Verder proces van de aanvraag

Indien het een eerste aanvraag van uw gezin betreft, dan maakt een ‘leergeldmedewerker’ een afspraak met u op één van onze bezoekadressen; in bepaalde gevallen is een huisbezoek mogelijk. Leergeld-medewerkers zijn vrijwilligers. Het gaat hier vaak om mensen, die zelf ervaring hebben of hebben gehad met het moeten leven van een minimum inkomen. 

De Leergeld intermediair maakt een afspraak met u en neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang gaat deze duren. Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget. 

Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen uw gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. 

De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend en zullen u zo spoedig mogelijk een helder antwoord geven.

Bezoekadres Roerdalen
Apollolaan 2
6074 EH Melick
Tel 06-36503565 (alleen bereikbaar op donderdagmorgen)
roerdalen_[at]_leergeldroermondeo_[dot]_nl

Spreekuren Roerdalen
Alleen op afspraak.
Donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Activiteiten
Sponsoren
licht_100_100.giflogo.pngOndernemingsvereniging Roerdalen.JPGSchmitz foam.jpgM3 Makelaardij.jpg
Notariskantoor Roerdalen.jpgRockwool.pngbo-rent.pngjan linders.pngslagerij_beulen_header_zaakvolsmaak.png
donker_100_100.gif