Lid worden

Alle kinderen van 4-16 jaar kunnen lid worden van Jong Nederland Herkenbosch en mogen 3 groepsavonden vrijblijvend komen "proberen". Als het kind het dan leuk vindt, kan hij of zij lid worden. Er zijn 5 leeftijdsgroepen binnen JNH, afhankelijk van de groep op school, hoort een kind bij een van deze leeftijdsgroepen. Kijk hier voor meer informatie over de leeftijdsgroepen.

Uitleg contributie JNH

De contributie bedraagt €72.50 per kind, per seizoen (schooljaar). De contributie wordt 1 keer per jaar geïnd, hiervoor kunt u de incassovolmacht invullen. De inning vindt in november plaats. U krijgt €2,50 korting indien u betaalt middels deze incasso.
Wilt u geen volmacht voor automatische incasso afgeven, dan heeft u de volgende optie:

  • € 72.50 bij aanvang van het seizoen overmaken op NL57RBRB0940782219 t.n.v. St. Jeugd ontspannings club, o.v.v. naam kind. U dient uiterlijk1 november van het lopende seizoen betaald te hebben.

 

Mocht het ineens betalen van de contributie voor u een probleem vormen of redt u het niet om binnen de gestelde termijn te betalen, neem dan contact op met Maaike Wolters (penningmeester) via maaikewolters_[at]_gmail_[dot]_com of 06-44054139. In overleg kunnen er dan afwijkende afspraken worden gemaakt, zoals het betalen in termijnen.

Wordt uw kind lid gedurende het lopende seizoen, dan gelden de volgende regels:

Voor 1 januari lid geworden? Dan is de volledige contributie verschuldigd. U heeft dan de volgende betaaloptie:

  • Contributie binnen een maand na aanvang overmaken op NL57RBRB0940782219 tnv St Jeugd ontspannings club, ovv naam kind.

 

Na 1 januari lid geworden? Dan is een contributie verschuldigd van 7 euro per maand tot en met juni.

  • Contributie binnen een maand na aanvang overmaken op NL57RBRB0940782219 tnv St Jeugd ontspannings club, ovv naam kind.


De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum dat uw kind voor het eerst naar een groepsavond is gekomen.

Foto's

Tijdens groepsavonden of andere activiteiten van Jong Nederland Herkenbosch kunnen er foto’s van uw kind(eren) gemaakt worden. Wij vinden het leuk om deze foto’s met u te delen via onze internetsite of onze facebookpagina.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij Margo via 0475-532493.

Ter informatie de adressen van deze sites zijn:
http://www.jongnederlandherkenbosch.nl
https://www.facebook.com/jongnederland.herkenbosch

T-shirts leden

Wij hebben voor onze leden T-shirts van Jong Nederland Herkenbosch.
Het T-shirt vervangt de JOC sjaal. Het is de bedoeling dat onze leden dit T-shirt dragen tijdens groepsavonden, kamp en andere activiteiten die vanuit de vereniging worden georganiseerd.

Mocht het nodig zijn ontvangt uw kind een ander T-shirt aan het begin van een nieuw seizoen. U kunt dit kenbaar maken bij de groepsleiding.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het T-shirt weer ingeleverd te worden.

Activiteiten
06-07-2019 10:00
Slotdag

Sponsoren
licht_100_100.giflogo.pngOndernemingsvereniging Roerdalen.JPGSchmitz foam.jpgM3 Makelaardij.jpg
Notariskantoor Roerdalen.jpgRockwool.pngbo-rent.pngjan linders.pngslagerij_beulen_header_zaakvolsmaak.png
donker_100_100.gif